Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
9 (2016) Trang: 622
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết: http://vap.ac.vn/

Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn để phát triển các sản phẩm địa phương phục vụ khách du lịch, Đây được xem là nét đặc trưng trong du lịch ĐBSCL góp phần phát triển du lịch xanh, bài viết này nhằm phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm địa phương phục vụ du lịch, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển các sản phẩm địa phương  góp phần thúc đẩy du lịch xanh ĐBSCL phát triển.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...