Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 222 (tháng 8/2017),(2017) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên 320 gà Nòi ở giai đoạn 0-5 tuần tuổi, bố trí vào 4 nghiệm thức (NT), mỗi NT lặp lại 4 lần và mỗi lần lặp lại là 1 ô chuồng gồm 20 con. Các NT gồm: NT đối chứng (ĐC) gà được cho ăn khẩu phần cơ sở (KPCS), không bổ sung men vi sinh (LacProbi) hoặc acid hữu cơ (Poulacid); NT1 (MEN): KPCS có bổ sung men vi sinh 0,2%; NT2 (AHC): KPCS có bổ sung acid hữu cơ 0,2%; NT3 (AHM): KPCS bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ và men vi sinh 0,2%. Kết quả cho thấy khối lượng gà cuối TN cao nhất là ở nghiệm thức AHM (368,2g/con) và thấp nhất ở nghiệm thức ĐC (339,5 g/con). Tuy nhiên, tăng khối lượng (TKL) trung bình của các NT không có sự chênh lệch nhiều, dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) của gà ở NT AHM (1.85 kg TA/kg TKL) có cải thiện hơn so với NT ĐC (1,99 kg TA/kg TKL). Mật số E.coli giảm khi gà được ăn khẩu phần AHC (8,1x105 CFU/g phân) và AHM (9,5x105 CFU/g phân) so với NT ĐC (12,1x105 CFU/g phân ) và MEN (11,3x105 CFU/g phân). Như vậy, bổ sung acid hữu cơ và hỗn hợp men vào khẩu phần ăn cho gà Nòi giúp gà tăng trưởng tốt hơn và giảm mật số E.coli trong phân hơn gà.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...