Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(2017) Trang: 104-112
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn hại lúa ở vùng ngập mặn. Kết quả phân lập được 120 chủng xạ khuẩn trên đất trồng lúa vùng ngập mặn ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có 23 trong tổng số 120 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh đạo ôn. Kết quả tìm ra được 2 chủng xạ khuẩn CM31 và BL7 có khả năng đối kháng với nấm P. oryzae thể hiện qua bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 13,8mm và 10,6mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 60,78% và 60,78% ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. Bên cạnh đó, chủng xạ khuẩn CM31 có khả năng ức chế sự mọc mầm nấm gây bệnh đạo ôn cao hơn so với các chủng xạ khuẩn thí nghiệm còn lại ở thời 6 giờ sau xử lý. Chủng xạ khuẩn CM31 và BL7 thể hiện khả năng phân giải chitin cao với bán kính vòng phân giải lần lượt là 23,8mm và 22,8mm ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. Chủng CM31 thể hiện khả năng phân giải β-glucan cao với bán kính vòng phân giải là 14.0mm ở thời điểm 14 ngày sau thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...