Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 50(2017) Trang: 36-41
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu là mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đã và đang hiển hiện trên khắp thế giới. Ở Việt Nam mực nước biển dâng cao trung bình 2,5 - 3,0 cm trong 10 năm và đã có những tác động xấu đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Theo Báo cáo lần thứ 4 của IPCC, 2007 (Uỷ ban Quốc tế về biến đổi khí hậu) đã nhấn mạnh: Trái đất ngày càng nóng lên là một hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra và sự biến đổi khí hậu sẽ gây ra những sự thay đổi đột ngột là không thể tránh khỏi. Theo Báo cáo số WPS 4136 tháng 2 năm 2007 của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt mực nước biển dâng sẽ tác động nghiêm trọng đến những vấn đề lớn như đất đai, dân số, đô thị, nông nghiệp, tổng thu nhập quốc dân. Việt Nam là nước thứ 5 trên thế giới và là nước thứ nhất trong khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mực nước biển dâng. Theo kịch bản mực nước biển dâng cao 1 m vào năm 2100 thì Việt Nam sẽ có 5,3% diện tích đất, 10,8% dân cư, 10,2% GDP, 10,9 diện tích đô thị, 7,2% diện tích nông nghiệp và 28,9% diện tích đất trũng bị tác động. Nếu theo kịch bản mực nước biển dâng cao 5m vào năm 2100 thì Việt Nam sẽ có khoảng 16% diện tích đất, 38% dân cư, 36% GDP, 41% diện tích đô thị, 24% diện tích nông nghiệp và 86% diện tích đất trũng bị tác động. Nếu kịch bản 5 m là có thực thì đây là thảm hoạ dân tộc trong những năm cuối thế kỷ 21. Do đó, việc theo dõi tác động của biến đổi khí hậu đến hiện trạng sinh thái vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mang tính cấp thiết nhằm hỗ trợ ra quyết định các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu một cách phù hợp và mang tính bền vững.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...