Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số 224 (tháng 9/2017)(2017) Trang: 57-62
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 24 lợn nái LY nuôi con được bố trí vào 4 nghiệm thức với các mức độ bổ sung mỡ cá Tra (MC) khác nhau (0, 2, 3, 4%) trong khẩu phần. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 lần lập lại, bắt đầu khi lợn nái đang mang thai ở tuần cuối, kéo dài 4 tuần nuôi con và 1 tuần sau cai sữa. Lượng thức ăn tiêu thụ, năng suất sữa và tỷ lệ hao mòn cơ thể lợn nái và tăng trưởng của lợn con được theo dõi. Kết quả cho thấy, khi tăng MC lên 4% trong khẩu phần thì làm giảm lượng thức ăn ăn vào của lợn nái, tăng nhẹ năng suất sữa, và giảm sự hao hụt về thể trọng của lợn nái trong thời gian nuôi con, đồng thời rút ngắn thời gian lên giống lại của lợn nái sau khi cai sữa. Về tăng khối lượng bình quân của lợn con theo mẹ thì có khuynh hướng cải thiện ở lợn mẹ được bổ sung MC cao hơn, và tỷ lệ tiêu chảy cũng giảm so với đối chứng, dẫn đến tỷ lệ nuôi sống lợn con cao hơn. Điều này có thể kết luận rằng, khi tăng hàm lượng MC bổ sung trong khẩu phần lợn nái đến 4% sẽ làm tăng năng suất lợn nái, giảm tỷ lệ hao mòn cơ thể và cải thiện được tăng trưởng của lợn con.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...