Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2014) Trang: 82-90
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức (NT): NT Đối chứng (ĐC): (100% trấu + không men vi sinh); NT trấu-VS (100% trấu + chế phẩm Balasa N01); NT BM-VS (100% bã mía + chế phẩm Balasa N01); NT TBM-VS (50% bã mía + 50% trấu + chế phẩm Balasa N01) và bốn lập lại trên 200 gà Tàu vàng từ 20 đến 34 tuần tuổi. Các chỉ tiêu theo dõi gồm chất lượng lớp đệm lót chuồng lên men vi sinh vật, tiểu khí hậu chuồng nuôi, năng suất sinh sản. Kết quả thí nghiệm được ghi nhận như sau: Sử dụng đệm lót lên men vi sinh vật đã làm giảm nồng độ một số khí độc như NH3, CO2 và số lượng Coliform, E.Coli trong chuồng nuôi. Từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ đẻ của gà và giảm tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng và không ảnh hưởng đến chất lượng trứng của gà thí nghiệm. Tuy nhiên, các loại nguyên liệu như trấu, bã mía hay trấu kết hợp với bã mĩa hoặc mùn cưa sử dụng với men vi sinh vật cho hiệu quả khác nhau. Việc sử dụng men vi sinh vật kết hợp với nguyên liệu đệm lót là trấu và mùn cưa cho hiệu quả tốt nhất trong nhóm nguyên liệu thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...