Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 11/2019 tại trại chăn nuôi gà Nòi giống ở huyện
Phong Điền, Thành phố Cần Thơ để đánh giá khả năng sinh sản của 2 dòng gà trống Nòi màu lông
điều và màu lông chuối về chất lượng tinh dịch, tỷ lệ có phôi và tỷ lệ ấp nở. Mục tiêu đề tài là chọn
được dòng gà trống Nòi phù hợp trong điều kiện gieo tinh nhân tạo cho gà mái Nòi. Kết quả thu
được cho thấy các chỉ tiêu về chất lượng tinh dịch của hai dòng gà tương đối tốt. Màu sắc tinh dịch
ở hai dòng gà đều là màu trắng sữa. Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở trên trứng ấp tương đương nhau
giữa hai dòng gà trống. Khối lượng gà con 1 ngày tuổi gà trống màu lông điều cao hơn gà trống màu
lông chuối (P=0,001). Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy hai dòng gà trống Nòi đều phù hợp cho
gieo tinh nhân tạo trong điều kiện chăn nuôi tại trại.

 
Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...