Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development

This experiment aimed to evaluate the effect of cricket meal substituted soybean meal in the diet of white-eared Junglefowl (Gallus gallus) on feed intake and weight gain. The experiment was arranged in a completely randomized design with 3 treatments and 4 replicates (4 white-eared Junglefowl per replication). The treatments consisted of control: diet without cricket meal (control); treatment 1: a diet containing 3% cricket meal (3CM) to substitute 12.05% of soybean meal; treatment 2: a diet containing 6% cricket meal (6CM) to substitute 26.93% of soybean meal. The results from the experiment showed that birds consumed up to 6% cricket meal in the diets without the negative impacts on dry matter intake (DMI), body weight, weight gain, and feed conversion rate (FCR) as compared to the control (p>0.05). However, birds supplemented with 3% cricket meal improved weight gain and decreased FCR compared to control (p 

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...