Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2020) Trang: 78-84
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm so sánh khả năng sinh trưởng và năng suất của của hai loại cỏ Paspalum atratum và cỏ Sả trong điều kiện hạn nhân tạo. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với hai nhân tố: Nhân tố 1: cỏ Paspalum (Pa) và cỏ Sả (Sa); nhân tố 2: điều kiện hạn (cỏ được tưới nước, H0 hoặc không được tưới nước trong 5 ngày, H5), lặp lại 10 lần. Cỏ được trồng bằng hom sau 30 ngày sẽ tiến hành xử lý hạn và thu hoạch ở 60 ngày sau khi trồng. Những chỉ tiêu của thí nghiệm là số chồi, chiều cao cây, số lá, rộng và dài lá, trọng lượng và dài rễ, năng suất, thành phần hóa học của cỏ thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy số chồi, số lá, rộng và dài lá, khối lượng và dài rễ, thành phần hóa học không chịu sự ảnh hưởng tương tác của hạn và giống cỏ (P>0,05). Khả năng sinh trưởng, năng suất và hàm lượng xơ (ADF và NDF) của cỏ Sả cao hơn so với cỏ Paspalum. Thêm vào đó, hạn không ảnh hưởng đến chiều cao, số lá, rộng lá, dài lá và thành phần hóa học của hai loại cỏ. Tuy nhiên, hạn đã làm giảm sự phát triển số chồi và rễ của cây, dẫn đến năng suất của hai loại cỏ thấp hơn (P

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2023) Trang: 38-46
Tạp chí: Internaltional food animal conference: "Animals, food and environment: a value chain approach", 30/08 - 01/09/2023, Can Tho, Viet Nam
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...