Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
Liên kết:

Một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bổ sung dầu dừa đối với mô hình bữa ăn ở dê sữa. Sáu dê mang thai giai đoạn cuối được sử dụng trong thí nghiệm này với thời gian thí nghiệm là 21 ngày và chia thành hai nhóm, ba dê cho mỗi nhóm. Những nghiệm thức thí nghiệm là không có dầu dừa bổ sung và 2% dầu dừa trong khẩu phần. Dê sữa được cho ăn hai bữa/ngày dưới dạng TMR và nước uống được cung cấp hàng ngày cho dê. Tổng lượng chất khô ăn vào (DMI) và mô hình bữa ăn cho cả ngày không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung dầu dừa, ngược lại vào ban ngày, nhưng không phải vào ban đêm, nhóm dê sữa được bổ sung dầu dừa ăn nhiều hơn so với không bổ sung. Kích cỡ bữa ăn, độ dài bữa ăn, tần suất bữa ăn và khoảng thời gian giữa các bữa ăn cho các giai đoạn ngày và đêm không khác nhau. Kích cỡ và độ dài bữa ăn đầu tiên (bữa chính) của buổi sáng và buổi chiều không khác biệt giữa các nghiệm thức, nhưng kích cỡ bữa ăn phụ của buổi sáng cao hơn trong nhóm bổ sung dầu dừa. Kết quả thí nhiệm hiện tại cho thấy rằng bổ sung 2% dầu dừa đã ảnh hưởng đến DMI trong thời gian ban ngày điều này góp phần làm tăng kích cỡ bữa ăn phụ của buổi sáng.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...