Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development

The experiment was to evaluate the effect of high saline water and goat breeds on intakes, weight gain and stress hormones. This study was conducted on 20 goats consisting of 10 Bach Thao goats with an average body weight of 16.46 kg and 10 Boer crossbred goats, with an average body weight of 21.60 kg. The experiment was a completely randomized design and the treatment arrangement was a 2 × 2 factorial, first factor is breeds (Bach Thao and Boer crossbred goats) and second factor is diluted seawater levels (fresh water, DSW0.0 and 1.5% diluted seawater, DSW1.5). The results showed that there was an effect of diluted seawater on dry matter intake (DMI), water intake (WI) and weight gain in Boer crossbred goats. But diluted seawater in drinking water did not effect on DMI and weight gain in Bach Thao goats. Plasma cortisol and HSP70 concentrations were not affected by breed or diluted seawater. The current study suggested that Bach Thao goats were more tolerant with diluted seawater than Boer crossbred goats.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...