Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2020) Trang: 84-89
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng chịu hạn của cỏ Sả lên sự sinh trưởng, năng suất và thành phần hóa học sau khi tiến hành các khoảng thời gian xử lý hạn nhân tạo khác nhau. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức (NT) và 8 lần lặp lại tương ứng với 8 chậu. Các NT là: NT đối chứng (S0); NT cỏ không được tưới nước trong 5 ngày (S5), 10 ngày (S10) và 15 ngày (S15). Cỏ được trồng bằng hom sau 30 ngày sẽ tiến hành xử lý hạn và thu hoạch ở 60 ngày sau khi trồng. Những chỉ tiêu gồm số chồi, chiều cao cây, diện tích lá, khối lượng và dài rễ, năng suất và thành phần hóa học. Kết quả thí nghiệm cho thấy số chồi, diện tích lá, khối lượng rễ ở NT chịu hạn thấp hơn so với NTĐC (P

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...