Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2022) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản của gà mái Nòi Bến Tre theo 4 nhóm màu lông là: đen, nâu, nâu xám, nâu đen. Gà mái nghiên cứu được chia thành 2 thế hệ bao gồm 80 gà mái thế hệ F0 (73-79 tuần tuổi) và 80 gà mái thế hệ F1 (21-27 tuần tuổi) được theo dõi trong vòng 3 tháng. Kết quả cho thấy nhóm gà mái có màu lông đen có khối lượng cơ thể và các chiều đo vượt trội hơn các màu lông còn lại. Nhóm gà thế hệ F0 có khối lượng trứng lớn hơn thế hệ F1 nhưng chỉ số hình dáng của gà mái thế hệ F0 nhỏ hơn thế hệ F1 vì tuổi gà mái F0 lớn hơn gà mái F1 . Nhìn chung, gà mái Nòi Bến Tre có màu lông đen có tầm vóc và tỷ lệ trứng có phôi cao hơn các màu lông còn lại nên cần lưu ý trong khâu chọn lọc giống nhằm nâng cao năng suất sinh sản trong đàn.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...