Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các loại thức ăn khác nhau lên thành phần sinh hóa của Artemia nuôi ở ruộng muối Bạc Liêu. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với thời gian nuôi là 12 tuần. Nước xanh là nguồn thức ăn tự nhiên cho Artemia được cấp cho tất cả các nghiệm thức. Nghiệm thức không bổ sung thức ăn được xem là đối chứng, nghiệm thức 2 cấp nước xanh và bổ sung phân heo; nghiệm thức 3 cấp nước xanh bổ sung phân heo và cám gạo và nghiệm thức 4 cấp nước xanh bổ sung phân heo và bột đậu nành. Mẫu sinh khối Artemia được thu 1 lần/3 tuần để phân tích thành phần sinh hóa. Kết quả biểu thị ở cùng thời gian nuôi, thành phần sinh hóa cơ bản (protein, lipid, tro, xơ và carbohydrate) của sinh khối Artemia tương tự ở tất cả các nghiệm thức thức ăn.Tuy nhiên, các hàm lượng này thay đổi theo thời gian nuôi (ví dụ: hàm lượng protein và lipid trong khoảng 54,9-57,8% và 10,7- 11,6%, theo thứ tự, vào tuần 3 và 49,4-50,6% và 9,4-10,2% vào tuần nuôi 12), biểu thị sự giảm nhẹ về hàm lượng protein và lipid vào tuần cuối của đợt nuôi, ngược lại hàm lượng tro có khuynh hướng tăng vào cuối vụ nuôi. Thành phần axit béo thiết yếu (ARA, EPA, DHA, LNA) của sinh khối Artemia biểu thị khác nhau có ý nghĩa giữa các nghiệm và theo thời gian nuôi được thảo luận. 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...