Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 2 (2015) Trang: 87-94
Tạp chí: Tạp chí NN-PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu sự lựa chọn thức ăn của cá đối đất giai đoạn cá bột nhằm xác định tập tính dinh dưỡng của loài. Thí nghiệm được bố trí trong bể xi măng 4m3, độ mặn 28‰ và mật độ ương 20 cá bột/lít. Nguồn thức ăn cung cấp cho cá bột được thu trực tiếp từ sông và trong các vuông nuôi tôm rừng bằng vợt phiêu sinh. Mẫu phiêu sinh và mẫu cá được thu vào các ngày ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 để xác định thành phần phiêu sinh vật trong môi trường nước ương, đặc điểm dinh dưỡng của cá thông qua thành phần thức ăn có trong dạ dày và chỉ số lựa chọn thức ăn. Kết quả cho thấy, cá mở miệng sau 2 ngày với cỡ miệng là 0,129 mm và hết noãn hoàng sau 3 ngày. Tuy nhiên, cá đối bột có thể sử dụng thức ăn ngoài vào ngày thứ 2 và loại thức ăn gồm Brachionus, Protozoa (cỡ 60-100µm) và chỉ số lựa chọn từ ngày thứ 3 -7 dao động 0,141-0,557. Đối với thực vật phiêu sinh thì cá bắt đầu sử dụng từ ngày thứ 4 (Coscinodiscus và Peridinium là chủ yếu), với chỉ số lựa chọn từ 0,115-0,781. Nhóm Copepoda và Cladocera được cá ăn vào ngày thứ 6. Bên cạnh đó, mãnh vụn hữu cơ cũng xuất hiện trong ruột cá từ ngày thứ 7, tuy nhiên cá không lựa chọn loại thức ăn này. Kết quả nghiên cứu này là nền tảng cơ bản, có thể ứng dụng trong ương cá đối đất bột lên cá hương.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...