Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2022) Trang: 80-95
Tạp chí: tạp chí nghiên cứu kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu tiến hành xây dựng tiến trình đo lường hiệu quả môi trường bằng cách tiếp cận cân bằng nguyên liệu cho mô hình nuôi tôm thchân trắng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thực hiện ước lượng hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ dựa trên bộ số liệu 230 nông hộ nuôi tôm thẻ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cho thấy mức hiệu quả môi trường trung bình của mô hình tôm thẻ chân trắng là 19,5%, như vậy, có khoảng 80,5% tương đương với 1.216,82kg dưỡng chất đầu vào/ha bị dư thừa và thải vào môi trường. Nghiên cứu cũng cho thấy các chỉ tiêu hiệu quả của mô hình tôm siêu thâm canh cao hơn so với mô hình thâm canh và bán thâm canh. Cà Mau và Bạc Liêu là hai tỉnh có chỉ số hiệu quả phân bổ và môi trường cao hơn so với Kiên Giang và Sóc Trăng

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...