Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
106+107 (2015) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường mối quan hệ giữa độ biến động giá (ĐBĐG) và lợi nhuận chứng khoán. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là chuỗi chỉ số VN-Index theo thời gian với tần suất ngày (daily series) được thu thập trong giai đoạn từ ngày 03/01/2006-30/05/2014. Thống nhất với lý thuyết đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro, kết quả ước lượng bằng mô hình GARCH-M cho thấy sự biến động giá có tương quan thuận với lợi nhuận của các cổ phiếu, nhưng mối quan hệ này không có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng mô hình EGARCH-M, nghiên cứu này đã tìm thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ biến động giá và lợi nhuận của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE với mức ý nghĩa thống kê 10%.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...