Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
160 (2015) Trang: 10-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học @ Đào tạo ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn vay ngân hàng dùng để mua nhà của hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập thông qua một cuộc điều tra 228 hộ đã mua nhà. Sử dụng mô hình Tobit, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ vốn vay ngân hàng trên tổng giá trị căn nhà có mối tương quan thuận với tổng tài sản, số thành viên và kinh nghiệm vay ngân hàng của hộ gia đình. Ngoài ra, kết quả ước lượng từ mô hình còn chỉ ra rằng tổng thu nhập của hộ, tín dụng phi chính thức và lãi suất vay có tương quan nghịch với tỷ lệ vốn vay của họ. Trái ngược với kỳ vọng, kết quả có được từ nghiên cứu này còn cho thấy rằng thời hạn vay không có ảnh hưởng đến tỷ lệ vay vốn để mua nhà của hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...