Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
184 (2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa sự thay đổi giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá vàng trong nước (vàng SJC) và giá vàng thế giới theo thời gian với tần suất ngày (daily series) trong giai đoạn từ ngày 01/6/2013 đến ngày 31/8/2016. Sử dụng kiểm định Granger, kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi giá vàng thế giới có ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá vàng trong nước với độ trễ về thời gian là 2 ngày. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy còn chỉ ra rằng khi giá vàng thế giới tăng/giảm 1% thì giá vàng trong nước sẽ tăng/giảm 0,18% ở ngày kế tiếp và tăng/giảm 0,06% ở ngày thứ hai sau đó với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1% và 5%.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...