Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Liên kết:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang xảy ra ngày càng khó lường và một trong các ảnh hưởng của nó là làm cho mực nước biển dâng cao tác động lớn đến sản xuất và sinh kế của người dân, đặc biệt là tại các khu vực ven biển. Theo IPCC (2007), từ năm 1961 đến 2003 tốc độ bình quân mực nước trung bình của các đại dương nâng lên khoảng 1,8±0,5 mm/năm. Mực nước biển dâng (NBD) trên từng vùng trên thế giới không đều nhau. Phân tích cho thấy tại các vùng biển Việt Nam trong giai đoạn 1993-2003 NBD tăng bình quân 3 mm/năm. NBD gây tổn thương nhiều nhất cho các vùng đất thấp ven biển, trong đó có Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng. Trong nhiều năm gần đây, tỉnh Trà Vinh và các khu vực ven biển đang chịu nhiều ảnh hưởng của tác động do NBD như xâm nhập mặn (XNM). Nhận biết và đánh giá những tác động của XNM đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các khu vực ven biển là cần thiết đối với những khu vực bị ảnh hưởng nhiều bởi XNM. Mục tiêu của bài viết này là đánh giá tình hình đối phó với XNM và đo lường mức độ tổn thương xã hội do XNM tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...