Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 11(2014) Trang: 91-99
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của rong bún (Enteromorpha intestinalis) được thực hiện từ tháng 3/2011 đến tháng 2/2012 ở các ao quảng canh và thủy vực tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy thành phần sinh hóa của rong bún thay đổi theo giai đoạn phát triển, trong đó  thành phần dinh dưỡng của rong non và  rong trưởng thành tương tự nhau và cả hai có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với rong già. Thêm vào đó, thành phần sinh hóa cơ bản  và acid amin của rong bún cũng được xác định ở các khoảng độ mặn khác nhau (thấp nhất, trung bình và cao nhất) cho mỗi thủy vực. ở Sóc Trăng, mẫu rong bún được thu ở 3 khoảng độ mặn gồm 1-2 ppt, 5-6 ppt and 10-12 ppt, kết quả cho thấy tỉ lệ tươi/khô của rong bún giảm theo sự tăng độ mặn, ngược lại hàm lượng lipid và tro tăng theo độ mặn, các thành phần khác (protein, xơ và carbohydrates) ít thay đổi. Hàm lượng tổng acid amin của rong thu ở độ mặn 1-2 ppt và 5-6 ppt  tương tự nhau và có giá trị cao hơn mẫu rong thu ở độ mặn 10-12 ppt. Đối với mẫu rong bún thu ở Bạc Liêu với  bốn khoảng độ mặn: 10-12 ppt; 15-17 ppt, 20-22 ppt và 25-27 ppt, kết quả phân tích biểu thị tỉ lệ tươi/khô, hàm lượng lipid và tro có cùng khuynh hướng với mẫu rong thu ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, hàm lượng protein thay đổi khác nhau, giá trị thấp nhất và cao nhất được tìm thấy ở độ mặn 15-17 ppt và 25-27 ppt, nhưng ở khoảng độ mặn 10-12 ppt và  20-22 ppt, rong bún có hàm lượng protein gần như nhau, hàm lượng carbohydrate giảm theo sự tăng độ mặn. Hàm lượng tổng acid amin biểu thị ảnh hưởng giống như protein. Ngoài ra, hàm lượng protein của rong bún có mối tương quan thuận với hàm lượng dinh dưỡng trong thủy vực.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...