Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 15(2014) Trang: 36-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Thiệt hại về năng suất trên lúa do bệnh hại hằng năm rất lớn, trong đó nấm Pyricularia oryzae loại tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cây lúa, đặc biệt ở giai đoạn cây con. Các thí nghiệm trong chậu và ngoài đồng thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả ng dụng vi khuẩn Bacillus kháng bệnh cháy lá trên cây lúa trồng tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng. Qua đó, nhằm nghiên cứu triển khai việc sử dụng chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng. Kết quả cho thấy có hai chủng vi khuẩn đối kháng thuộc loài Bacillus có hiệu lực ức chế cao đối với nấm Pyricularia oryzae. Bằng phương pháp xử lí hạt và phun chế phẩm chứa vi khuẩn đối kháng giúp hạn chế sự tấn công của nấm gây bệnh trên cây lúa khi trồng trong chậu cũng như ngoài đồng. Mặt khác, kết quả cho thấy thành phần năng suất và năng suất lúa của nghiệm thức phun chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng không có sự khác biệt ý nghĩa so với thành phần năng suất và năng suất lúa phun thuốc hóa học. Như vậy, phun chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng cho lúa không những thu được nhiều lợi nhuận mà còn giảm lượng thuốc hóa học, giảm ô nhiễm môi trường, làm gia tăng chất lượng nông sản, tạo thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của con người.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...