Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay

Nâng cao năng lực của giảng viên đại học luôn là nhu cầu thiết yếu cho mọi thời đại, nhưng ngày nay, nó có một tầm quan trọng đặc biệt vì trong thời đại công nghệ thông tin lên ngôi, giảng viên đại học chịu nhiều sức ép, và vì giáo dục đại học nước ta đang nhức nhối về chất lượng đào tạo, và chất lượng hoạt động khoa học. Đứng trước khối lượng kiến thức khổng lồ mà các nhà khoa học đã sản sinh ra mỗi năm, người giảng viên tự thấy mình phải có trách nhiệm chinh phục nó, và ngày nay giảng viên không còn duy trì được vị trí người nắm giữ "độc quyền tri thức" như ngày xưa nữa, vì người học ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận với kiến thức hơn. Vì thế, việc nâng cao năng lực giảng viên đại học có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chât lượng đào tạo đại học, góp phần đổi mới giáo dục hiện nay. Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng điểm qua một số nội dung rèn luyện then chốt đối với người giảng viên, để vừa rèn luyện bản thân vừa góp phần thiết thực cho sứ mệnh đào tạo nhân lực cho đất nước.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...