Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Hai mươi tám dòng vi khuẩn đã được phân lập từ các mẫu rễ, thân mía thu được tại các tỉnh Bến Tre và Long An. Hầu hết các dòng vi khuẩn đều có hình dạng que ngắn và có khả năng chuyển động. Khuẩn lạc có dạng hình tròn, màu vàng, bìa khuẩn lạc nguyên đều, khuẩn lạc độ nổi mô cao, kích thước kích thước từ 1-3,4 mm. Bằng phép thử sinh hóa đã xác định được 15/28 dòng vi khuẩn có mang các đặc tính tốt (cố định đạm, hoà tan lân và tổng hợp IAA). Tuy nhiên, chỉ nhận diện được mười dòng vi khuẩn nội sinh bằng kỹ thuật PCR đoạn 16S rARN, những dòng vi khuẩn nội sinh này được chọn để giải trình tự và được so sánh với dữ liệu ngân hàng gien của NCBI bằng phần mềm BLAST N. Kết quả cho thấy trong tất cả 10 dòng phân lập được có tỉ lệ tương đồng 98-100% với các loài thuộc chi Bacillus. Phân tích cây di truyền dựa trên trình tự đoạn 16S rARN bằng phương pháp Neighbor-joining bởi phần mềm MEGA 5.1 cho thấy mối quan hệ di truyền gần gũi giữa các dòng MC9 và dòng MC10; giữa dòng HL6A và dòng BL3. Bốn dòng vi khuẩn nội sinh Bacillus subtilis BL3, Bacillus tequilensis MC9, Bacillus cereus MC10, Bacillus amyloliquefaciens HL6A có đặc tính tốt, sẽ được sử dụng để sản xuất phân sinh học.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...