Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 12-19
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Hormon insulin được sản sinh từ tế bào tuyến tụy, đóng vai trò quan trọng trong sự biến dưỡng chất béo và carbohydrate trong cơ thể động vật. Trong nghiên cứu này, insulin được xem như là nguồn tiềm năng di truyền cho sự cải tiến các tính trạng thân thịt ở gà. Một quần thể 292 con gàTàuVàng được thực hiện tại Trại Chăn nuôi Thực nghiệm Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 8/2012 đến 9/2013, được giết mổ lúc 12 tuần tuổi để ghi nhận và đánh giá các điểm của thân thịt. Cơ ức được sự dụng để tách chiết DNA. Đa hình di truyền tại đột biến điểm T3737C trên gen insulin được ghi nhận bằng kỹ thuật PCR-RFLP dưới sự hỗ trợ của enzyme phân cắt giới hạn MspI. Kết quả chỉ ra rằng, có sự liên kết có ý nghĩa của đa hình T3737C với các điểm thân thịt như sâu ức, tỷ lệ thân thịt, khối lượng thân thịt, khối lượng mỡ bụng và tỷ lệ mỡ bụng, khối lượng long, tỷ lệ thịt ức, khối lượng xương ức và tỷ lệ thịt đùi P<0,05). Kết quả  nghiên cứu chỉ ra rằng gen insulin có liên quan đến sự phát triển cơ xương và tích luỹ mỡ - những điểm kinh tế quan trọng - ở gà Tàu Vàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...