Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang: 50-59
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại các nông hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo hệ thống chăn nuôi heo thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2012. Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi lên một số tính trạng kinh tế ở heo. Kết quả đã chỉ ra rằng mức ăn, tiêu tốn thức ăn, mức năng lượng ăn vào, dưỡng chất ăn vào (đạm, béo, xơ và tro) ở heo nuôi trong hệ thống chuồng kín và chuồng hở tương đương nhau, mặc dù heo nuôi theo hệ thống chuồng kín có khuynh hướng cho các chỉ số đo này tốt hơn ở hệ thống chuồng kín (P>0,05). Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê được tìm thấy giữa hai hệ thống chuồng nuôi về tăng khối lượng (TKL), hệ số chuyển hóa thức ăn, dài thân, vòng ngực, vòng ống và độ dày mỡ lưng (P<0,01). Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt ở giai đoạn vỗ béo theo hệ thống chuồng kín có thể làm tăng thêm 19,03% lợi nhuận so với chuồng hở.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...