Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 5A-52(2014) Trang: 280-284
Tạp chí: Tạp Chí Hóa Học
Liên kết:

Bột ZnO pha tạp C được chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao, kết hợp với xử lý nhiệt trong môi trường khí Ar từ vật liệu nguồn ban đầu là hỗn hợp bột ZnO và bột C. Trong nghiên cứu này, cấu trúc và tính chất quang của vật liệu ZnO pha tạp C được thảo luận chi tiết. Các hình ảnh từ kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) cho thấy quá trình nghiền hành tinh năng lượng cao làm thay đổi hình dạng và giảm kích thước so với vật liệu ZnO ban đầu. Sự dịch đỉnh nhiễu xạ trong phổ nhiễu xạ tia X (XRD) là bằng chứng cho thấy trạng thái C4+ thay thế cho vị trí của ion Zn2+ trong mạng nền ZnO. Kết quả phổ huỳnh quang (PL) đo ở nhiệt độ phòng của mẫu ZnO:C cho thấy vị trí đỉnh phát xạ cực đại trong vùng UV dịch chuyển xanh và cường độ tăng cỡ 13 lần khi so sánh với mẫu ZnO. Kết quả nghiên cứu này chứng tỏ C có vai trò rất quan trọng trong việc làm tăng phát xạ trong vùng UV của vật liệu ZnO.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...