Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12(2014) Trang: 115-122
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là để phân tích mối quan hệ đa hình di truyền gen insulin với các tính trạng năng suất quày thịt ở gà Tàu Vàng. Vì vậy, trong nghiên cứu này, 292 con gà Tàu Vàng được chọn lọc và nuôi trong lồng cá thể từ 5 tuần tuổi. Chúng được giết thịt lúc 12 tuần tuổi để đo lường các tính trạng về năng suất quày thịt. Đa hình gen insulin tại vị trí C1549T cũng được nhận diện bằng kỹ thuật DNA-PCR/RFLP trong sự hiện diện của enzym phân cắt giới hạn MspI. Kết quả phân tích chỉ ra rằng đa hình gen insulin có ảnh hưởng đến số đo về dài thân (P=0,009), góc ngực (P=0,008), dài ức (P=0,005), dài đùi (P=0,001), tỉ lệ mỡ bụng (P=0,010) và tỉ lệ đùi (P=0,000). Kết quả cũng đã nhận diện được ?C? là alen có giá trị trong công tác chọn lọc dòng gà Tàu Vàng có năng suất thịt cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...