Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Hội nghị CAAB 2014(2014) Trang: 70-76
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Hai thí nghiệm (Nông trường Sông Hậu, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) ngoài đồng được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014 nhằm đánh giá hiệu quả phân hữu cơ-vi sinh sản xuất từ bùn đáy ao cá+ rơm rạ và phân bón hóa học (phân hổn hợp NPK) trên cây TắC (cây HạNH)(Citrus microcarpa L.) trồng trên đất phù sa của hai địa điểm này. Kết quả cho thấy bón 5 tấn/ha phân hữu cơ-vi sinh kết hợp với 50% phân NPK 20-20-15 (0,5 kg/gốc/năm) cho năng suất, phẩm chất trái, dịch quả tương đương với cây TắC bón 100% phân NPK 20-20-15 (1 kg/gốc/năm) và không bón phân hữu cơ-vi sinh như thế bón 5 tấn/ha phân hữu cơ-vi sinh tiết kiệm được 50% phân NPK 20-20-15 nhưng độ phì đất trồng được cải thiện đáng kể sau 2 năm trồng cây TắC. Bón phân hữu cơ-vi sinh và phân hóa học cho cây TắC trồng ở Nông trường SÔNG HậU, Thành phố Cần Thơ có trái nhỏ và năng suất thấp hơn trái TắC trồng ở Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhưng có độ Brix (độ ngọt) trong dịch trái cao hơn độ Brix trong dịch trái TắC trồng ở Vị Thanh; hàm lượng nitrate trong dịch trái TắC ở cả hai thí nghiệm đều rất thấp, tiết kiệm được 4.200.000 đồng từ 400 kg NPK 20-20-15.

Từ khóa: cây Tắc, chất lượng dịch quả, đất phù sa, năng suất trái, phân hữu cơ-vi sinh

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...