Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Sức sản xuất (sinh trưởng và sinh sản) và kháng bệnh là những nhóm tính trạng quan trọng trong chăn nuôi heo. Vì vậy việc cải tiến di truyền về những điểm tính trạng này sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế. Gần đây các chỉ thị phân tử/dấu gen-DNA được xem là một trong những công cụ không thể thiếu trong công tác chọn tạo giống/dòng heo cao sản trên thế giới. Đa hình di truyền gen là một trong những vật liệu làm nên chỉ thị phân tử. Ở đó, các nhà khoa học đã nhận diện được một số gen chính, có ảnh hưởng tích cực đến một số tính trạng kinh tế quan trọng như đột biến RYR1 c.1843C>T làm tăng thân nhiệt ác tính (malignanthyperthermia) và làm thịt tái-mềm-rỉ dịch (Pale, Soft and Exudative, PSE) (Fujii và ctv, 1991), trong khi đột biến FUT1 c.307G>A có ảnh hưởng đến mức độ mẫn cảm của ETEC F18 (Enterotoxigenic Escherichia coli), một trong những tác nhân chính gây tiêu chảy (Meijerink và ctv, 2000) ở heo. Riêng ở Canada, các nhà chọn giống đã đưa gen IGF2 (Insulin Like Growth Factor 2) như là một chỉ thị phân tử quan trọng để cải tiến tỷ lệ nạc ở heo (Canadian Centre for Swine Improvement, CCSI). Vì vậy, trong bài viết này, đặc điểm phân tử và chức năng của IGF2 (Insulin like growth factor 2) sẽ được thảo luận. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...