Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 225(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại Trại heo giống thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long nhằm xác định hệ số tương quan (HSTQ) di truyền về một số tính trạng sinh sản của 2 giống lợn nái thuần là Yorkshire (36 nái) và Landrace (36 nái) ở giai đoạn nuôi con (từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi). Hệ số tương quan di truyền giữa các cặp tính trạng số con sơ sinh/ổ (SCSS) và số con 21 ngày/ổ (SC21), SCSS và số con cai sữa/ổ (SCCS), SCSS và khối lượng sơ sinh/ổ (KLSS/ổ), SCSS và KL21 ngày/ổ; SCSS và KLCS/ổ chung của 2 giống Yorkshire và Landrace lần lượt là 0,73; 0,73; 0,60; 0,61 và 0,65. Các hệ số tương quan di truyền giữa các cặp tính trạng này của giống Landrace lớn hơn giống Yorkshire.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...