Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 01(2017) Trang: 648-662
Tạp chí: Hội thảo Kinh tế và Kinh doanh thường niên
Liên kết:

Nghiên cứu này áp dụng mô hình lực hấp dẫn nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và 52 quốc gia từ năm 2001 đến năm 2011. Sử dụng dữ liệu được thu thập từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Kết quả ước lượng tìm thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam, quy mô nền kinh tế nước đối tác, khoảngcách văn hóa, khoảng cách kinh tế, mức độ cải tiến công nghệ của Việt Nam, độ mở cửa nền kinh tế, quy mô dân số Việt Nam,tỷ giá hối đoái và đường biên giới chung có ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và 52 quốc gia này. Hơn nữa, áp dụng phương pháp tính tốc độ hội tụ, nghiên cứu còn tìm thấy các đối tác thương mại tiềm năng mới của Việt Nam như Châu Phi và Tây Nam Á.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...