Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(2)(2017) Trang: 381-392
Tạp chí: Công nghệ sinh học
Liên kết:

Trong sản xuất phân bón sinh học, chất mang và chất nền có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hiệu lực của vi sinh vật được bổ sung vào trong chế phẩm phân bón sinh học. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu nhằm chọn ra loại vật liệu làm chất mang và chất nền cũng như ẩm độ phù hợp để duy trì mật độ của ba dòng vi khuẩn phân lập chịu mặn và có chức năng kích thích sinh trưởng cây trồng như vi khuẩn cố định đạm Bacillus aquimaris KG6-3 (KG6-1), vi khuẩn hòa tan lân Burkholderia sp. BL1-10 (BL1-10) và vi khuẩn tổng hợp hormone thực vật Indole-3-Acetic Acid (IAA) Bacillus megaterium ST2-9 (ST2-9), đồng thời, so sánh hiệu quả của hai phương pháp 3 dòng vi khuẩn vào chất nền: (1) dạng tự do và (2) dạng cố định trong chất mang. Các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Bã cà phê và xỉ than tổ ong dùng làm chất mang. Bên cạnh đó, cám gạo, vỏ chuối, ruột chuối, mụn dừa và đường vàng phối hợp với nhau dùng làm chất nền cho chế phẩm vi sinh. Kết quả thí nghiệm cho thấy mật độ của hai dòng vi khuẩn ST2-9 và KG6-3 trong tổng số ba dòng vi khuẩn thử nghiệm đạt cao nhất ở trong chất mang xỉ than tổ ong sau 16 giờ thí nghiệm và hỗn hợp mật độ ba dòng vi khuẩn ở trong 3 chất mang thử nghiệm không khác biệt ýnghĩa thống kê. Ngoài ra, mật độ vi khuẩn của cả ba dòng thử nghiệm riêng lẻ và hỗn hợp đạt cao nhất ở ẩm độ 50% của chất nền cám gạo. Mật độ của hỗn hợp 3 dòng vi khuẩn cao nhất và được duy trì trong 18 tuần tồn trữ ở hỗn hợp chất nền gồm cám gạo + đường vàng theo tỉ lệ (15:1) và khi kết hợp với phương pháp bổ sung vi khuẩn bằng xỉ than giúp mật độ cao hơn so với phương pháp bổ sung ở dạng tế bào tự do. Vì vậy, có thể kết luận rằng xỉ than tổ ong là chất mang tốt nhất giúp bổ sung 3 dòng vi khuẩn thử nghiệm và hỗn hợp gồm cám gạo và đường vàng (15:1) ở ẩm độ 50% và kết hợp phương pháp bổ sung vi khuẩn bằng chất mang là công thức chất nền tốt nhất dùng sản xuất chế phẩm vi sinh chứa 3 dòng vi khuẩn thử nghiệm giúp gia tăng và duy trì mật độ vi khuẩn trong thời gian bảo quản.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...