Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 05/2017(2017) Trang: 22-24
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp đã không còn xa lạ đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều khái niệm về nông nghiệp công nghệ cao, tuy nhiên có thể hiểu nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được ứng dụng những công nghệ mới vào trong sản xuất như tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất trong nông nghiệp, ứng dụng công nghê thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao. Trong những năm qua, Việt Nam đã tập trung đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Từ khi Việt Nam gia nhập vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, bên cạnh việc mở ra nhiều cơ hội phát triển, là những thách thức buộc nước ta phải thích ứng và tìm ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp. Việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những bước đột phá về năng suất cũng như chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, đồng thời đảm bảo nền nông nghiệp được bền vững hơn. Chính vì thế, việc tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những hướng đi tất yếu và cần thiết đối với nền nông nghiệp nước ta hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...