Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

An Giang là tỉnh thuần lúa với điện tích gieo trồng khoảng 0,64 tr. ha/năm và đạt sản lượng lúa trên 4,0 tr. tấn/năm (TCTK, 2017), đó cũng là thành tựu của ứng dụng nguồn hạt giống chất lượng để sản xuất theo qui trình kỹ thuật “1 Phải 5 Giảm” trong thâm canh lúa và thành tựu từ chương trình “xã hội hóa công tác giống” của tỉnh An Giang đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hạt giống lúa. Công tác lai tạo giống lúa Tân Châu 7 (TC7) được ông Hoa Sỹ Hiền lai chọn từ tổ hợp lai (TC10 x OM4900) và chọn thuần vào và được tác giả phóng thích tại địa phương vụ Hè Thu 2010 và Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL tiếp tục hỗ trợ khảo nghiệm VCU, sản xuất ở các tỉnh ĐBSCL và đánh giá khả năng chống chịu mặn.

Kết quả khảo nghiệm VCU cho thấy năng suất giống lúa TC7 cao hơn giống đối chứng OMCS2000 (8-17%); khảo nghiệm sản xuất đạt năng suất cao hơn giống OM4900; xác định được gen kháng mặn (RM206) và chống chịu mặn tốt ở giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng với nồng độ mặn 4‰ (tương đương giống chuẩn kháng Pokali). Kết quả nêu trên chứng minh rằng Giống lúa TC7 rất có tiềm năng để phát triển ở vùng đất nhiễm mặn của tỉnh An Giang và các tỉnh ĐBSCL. Giống lúa TC7 cần xúc tiến hồ sơ xin công nhận sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp mới.

Từ khóa: Giống lúa TC7, Năng suất, Chịu mặn, Khảo nghiệm

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...