Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

Giống lúa Nông Dân 1 (ND1) được ông Trần Thanh Hùng lai chọn vào năm 2010 với tên gọi là Núi Voi 13 (NV13) và đã phóng thích giống lúa thuần năm 2013 với đặc tính chất lượng tốt, năng suất cao, kháng bệnh và thích nghi với điều kiện đất phèn; giống ND1 đã được đăng ký khảo nghiệm VCU và sản xuất thử từ năm 2014 đến nay. Kết quả các khảo nghiệm chứng minh rằng giống ND1 đạt năng suất tương đương đến cao - ổn định hơn giống đối chứng OM5451, OMCS2000, IR50404 tại các vùng sinh thái ở ĐBSCL và vùng đất phèn huyện Tịnh Biên tỉnh An GIang. Hiện nay giống lúa ND1 được nông dân chọn để sản xuất và cũng được thương lái thu mua giá cao nên tạo xu hướng phát triển diện rộng ở địa phương trong tương lai. Để giống ND1 được phát triển rộng ở vùng đất phèn tỉnh An Giang và các tỉnh ĐBSCL, sự hỗ trợ từ ngành nông nghiệp tỉnh huyện về sản xuất thử, nhân giống- phân phối giống và giúp liên kết doanh nghiệp thu mua sẽ là cần thiết.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...