Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 04(2017) Trang: 19-23
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Sự hài lòng của du khách đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sản phẩm và dịch vụ du lịch ở mọi thời đại. Vì lẽ đó, để ngành du lịch thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững cần có những biện pháp để nâng cao sự hài lòng của du khách. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các phương diện của điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phố Cần Thơ chưa phải là điểm đến đáp ứng được những mong đợi của du khách về sản phẩm và dịch vụ du lịch bởi 5 phương diện du khách cảm thấy hài lòng ở ngưỡng dưới, 2 thuộc tính du khách cảm thấy hài lòng ở ngưỡng trên, không có thuộc tính nào du khách cảm thấy rất hài lòng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...