Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí Kì 2 -Tháng 11(2020) Trang: 9-11
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Dạy học khám phá là một phương pháp dạy học tích cực và đang là xu hướng dạy học phổ biến trong môn Toán ở nước ta. Trong dạy học khám phá, qui nạp giữ một vai trò quan trọng bởi vì việc vận dụng các mô hình qui nạp vào dạy học khái niệm toán học giúp phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc hình thành khái niệm được học. Bài viết giới thiệu ba mô hình qui nạp, từ đó thiết kế ví dụ minh họa vận dụng các mô hình trên vào dạy học các khái niệm thuộc chủ đề tổ hợp trong sách giáo khoa toán lớp 11 bao gồm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...