Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 257(2020) Trang: 7-13
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện để xác định khối lượng, các đặc điểm hình thái của gà Nhạn Chân Xanh (NCX), đồng thời phân tích mối tương quan giữa khối lượng cơ thể và các đặc điểm hình thái. Kết quả nghiên cứu 60 cá thể gà NCX (30 trống và 30 mái) từ 0 đến 20 tuần tuổi cho thấy: (i) Khối lượng và kích thước các chiều đo cơ thể gà NCX tăng tuyến tính theo độ tuổi và ở thời điểm 20 tuần, khối lượng gà trống cao hơn gà mái, tương đương 2.147,20 và 1.742,70g; (ii) Khối lượng cơ thể tỷ lệ thuận với hầu hết các chiều đo của gà NCX (P

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...