Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 256(2020) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định một số chiều đo ngoại hình của chó Vện. Tổng sô ́36 con cho ́được nuôi từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi đê ̉theo dõi các chi ̉tiêu như khối lượng, chiều dài mõm, đuôi, và các chi, chiều cao thân, chu vi ngực và bụng. Kết quả cho thấy chó Vện có khối lượng và các chiều đo tăng dần từ thời điểm sơ sinh đến 12 tháng tuổi. Khối lượng chó giai đoạn sơ sinh, 1, 6 và 12 tháng tuổi lần lượt là 265,7; 864,9; 8.411,4 và 13.327,8g. Từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi, các chiều đo như dài đuôi, dài chân trước, dài chân sau và cao thân, có sự tăng trưởng không đáng kể. Ở con đực, đa số các chiều đo có kích thước lớn hơn so với kích thước của con cái mặc dù sự chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Ở tất cảcác thời điểm khảo sát, khối lượng và các số đo trên cơ thể của chó đực và cái đều tương quan với nhau nhưng độ tuổi của chó càng lớn thì các hệ số tương quan càng giảm. Các kết quả trong báo cáo này có thể là nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo trên con chó Vện, làm cơ sởcho việc lựa chọn, nhân giống và thuần dưỡng giống chó này tại Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...