Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 75-104
Tác giả: Đào Phong Lâm
Tạp chí: Nha xuat ban dai hoc quoc gia Ha Noi

Tham luận này nhằm thống nhất khái niệm, khảo cứu một vài mô hình năng lực phiên dịch và phiên dịch hội nghị của các nghiên cứu quốc tế, đồng thời dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người viết trong việc giảng dạy và thực hành dịch ca-bin hội nghị quốc tế và liên hệ các quy định hiện hành về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam. Tham luận giúp làm nổi bật một mô hình năng lực nghề nghiệp khả thi cho phiên dịch ca-bin hội nghị để các chương trình Biên Phiên dịch trình độ đại học có thể cân nhắc việc tích hợp các kết quả nghiên cứu và hành nghề này vào nội dung và hoạt động đào tạo. Tác giả kỳ vọng các trao đổi trong bài tham luận sẽ có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển của chương trình đào tạo Biên Phiên dịch trình độ đại học, giúp nâng cao chất lượng đầu ra và kỹ năng nghề nghiệp của người học tốt nghiệp.

Từ khóa: Mô hình năng lực phiên dịch hội nghị, chương trình đào tạo Biên - Phiên dịch, đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đầu ra, kỹ năng nghề nghiệp 

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...