Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 91(2020) Trang: 89-98
Tạp chí: Nhân lực Khoa học và Xã hội
Liên kết:

Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực quan trọng và cần phát triển cho học sinh thông qua dạy học bộ môn. Từ tháng 12/2019 - 5/2020, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm việc dạy học Ngữ văn bằng mô hình Lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh bậc Trung học phổ thông. Mô hình này được thực nghiệm tại trường Trung học phổ thông Thực hành sư phạm, Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu ghi nhận các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề ở học sinh đã có sự phát triển dần qua các tiết thực nghiệm sau một thời gian
học tập bằng mô hình Lớp học đảo ngược.


Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...