Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 63(2021) Trang: 22-27
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc điểm thổ nhưỡng của đất phù sa không bồi trồng mè. Hai mươi mẫu được thu ở mỗi tầng 0 - 20 cm và 20 - 40 cm tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng mè được xác địnhở ngưỡng rất chua. Ngoài ra, hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 1,90 meq Al3+ 100 g-1 và 5,91 mg kg-1 ở tầng đất mặt. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức thấp, nhưng lượng đạm hữu dụng ở dạng NH4+ được xác định ở ngưỡng trung bình. Hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm nghèo lân, nhưng lân dễ tiêu tầng đất 0 - 20 cm được xếp vào loại cao. Hàm lượng P-Al, P-Fe và P-Ca đạt giá trị trung bình lần lượt là 41,8, 22,6 và 22,5 mg kg-1. Dung tích hấp phụ cation được đánh giá ở ngưỡng trung bình. Ngoài ra, hàm lượng chất hữu cơ được xác định ở mức nghèo.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...