Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 2021(2021) Trang: 277-285
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm tuyển chọn dòng nấm Trichoderma có khả năng đối
kháng tốt với nấm bệnh Fusarium gây thối trên cây dứa (khóm) tại xã Vĩnh Viễn A và
Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân lập được 20 dòng nấm
Fusarium sp., trong đó 10 dòng F2, F14, F13, F7, F9, F16, F18, F10, F4 và F19 gây tỷ
lệ bệnh cao trên khóm 33,3 - 41,1%. Và ba dòng nấm Trichoderma - WA13C1, S5.1 và
WA22A có khả năng tiết enzyme chitinase cao thử nghiệm đối kháng với nấm bệnh
Fusarium sp. gây thối trên dứa. Khảo sát hiệu quả đối kháng của 3 dòng nấm
Trichoderma này đều có hiệu quả đối kháng cao với ba dòng nấm Fusarium - F14, F14
và F16 từ 50,8 - 58,9%. Từ đó cho thấy các dòng nấm Trichoderma WA13C1, WA22A
và S5.1 có tiềm năng kiểm soát bệnh thối thân trên dứa do các dòng nấm Fusarium -
F14, F14 và F16 gây ra nên cần thử nghiệm thêm hiệu quả giảm bệnh của chúng trong
điều kiện canh tác.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...