Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí Quyển 1(2021) Trang: 887-902
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: NXB Thanh Niên
Liên kết:

Nghiên cứu này trình bày các bước và thủ thuật tổ chức dạy học kiến thức Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam qua dự án đạt hiệu quả. Dữ liệu nghiên cứu dựa trên việc tìm hiểu tư liệu, thực nghiệm sư phạm, khảo sát ý kiến và phỏng vấn giảng viên (GV) và sinhh viên (SV) về cách thức tổ chức cũng như hiệu quả của việc dạy học qua dự án. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tổ chức dạy học kiến thức Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam qua dự án được tiến hành qua bốn bước gồm 1/ Xác định chủ đề và mục tiêu của dự án, 2/ Lập kế hoạch dự án, 3/ Thực hiện dự án, 4/ Trình bày kết quả và đánh giá. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc dạy học qua dự án không chỉ giúp SV cải thiện nhận thức và phát triển nhiều năng lực (tổ chức học tập tại thực địa, vận dụng kiến thức Địa lí giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhận thức thế giới theo quan điểm không gian,…) mà còn hỗ trợ GV hoàn thiện hơn sự hiểu biết của bản thân. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số thủ thuật được đưa ra nhằm giúp vận dạy học qua dự án đối với kiến thức Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam được hiệu quả hơn gồm tìm hiểu trước các vấn đề cần cho SV thực hiện dự án, có kế hoạch dạy học qua dự án vào ngay đầu học kì, yêu cầu SV xây dựng bảng chấm công, ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra thường xuyên và trực tuyến tiến trình thực hiện dự án, thiết kế công cụ đánh giá sản phẩm dự án một cách chi tiết, kết hợp nhiều hình thức đánh giá và thường xuyên tư vấn một cách kịp thời.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...