Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn308 hộ nuôi cua biển, 27 thương lái, 9 vựa, 3 bán s, 27 bán lẻ, 9 người tiêu dùng doanh nghiệp và 150 hộ tiêu dùng cá nhân theo phương pháp liên kết chuỗiPhương pháp phân tích chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi theo mô hình điều hành sản xuấtjust in time (JIT)đã được sử dụng để tìm ra các điểm có thể cải thiện hoạt động của hệ thống chuỗi cung ứng cua biển. Kết quả phân tích cho thấy, có 6 kênh trong chuỗi cung ứng cua biển trong đó có 5 kênh nội địa chiếm trọng 82% và 1 kênh xuất khẩu chiếm 18%. Thời gian vận hành trong chuỗi từ lúc nông hộ thu hoạch cho đến người tiêu dùng là 45-107 giờ. Giá bán lẻ tại cửa hàng thủy sản và siêu thị giảm giá  5 - 10% qua mỗi ngày và cua và của gạchgiảm giá nhiều hơn cua YTừ đó,đề xuất giải pháp cải thiện kỹ thuật thu hoạch của nông hộ, kỹ thuật bảo quản và vận chuyển của các tác nhân trung gian trong chuỗi cung ứng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...