Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu thực hiện so sánh hiệu quả kỹ thuật bằng mô hình DEA (Data Envelopment Analysis) và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật bảng phương pháp hồi quy Tobit cho 208 nông hộ nuôi cua - tôm quảng canh tại hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất trung bình của tỉnh Kiên Giang là 29,8kg/ 1000m2/ vụ cao hơn so với tỉnh Cà Mau là 19,8kg/ 1000m2/ vụ, lợi nhuận tại Kiên Giang là 5,3 triệu đồng/ 1000m2/ vụ cao hơn so với cà Mau là 3,5 triệu đồng/ 1000m2/ vụ. Nông hộ tại Kiên Giang và Cà Mau đạt hiệu quả kỹ thuật tương đối thấp và tương đương nhau. Kết quả phân tích hồi quy tại Kiên Giang có của mô hình có 2 biển có tác động đế

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...