Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 64(2021) Trang: 22-28
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: http://-

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiệu quả các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) tiết exopolymeric đến sinh trưởng và năng suất lúa. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, bốn lặp lại. Trong đó, nhân tố mức độ mặn gồm 0‰, 2‰, 3‰ và 4‰ và nhân tố PNSB gồm không vi khuẩn, E1, E2, E3, và hỗn hợp E1, E2 và E3, mật số 1,812 x 105 CFU/gđất khô. Kết quả cho thấy bổ sung dòng đơn E1, E2, E3 hoặc hỗn hợp ba dòng E1, E2 và E3 tăng chiều cao cây, số bông trên chậu, tỷ lệ hạt chắc và năng suất hạt ở độ mặn 2-4‰. Khối lượng lúa của nghiệm thức bổ sung hỗn hợp ba dòng E1, E2 và E3 có tưới nước mặn 4‰ đạt tương đương trong điều kiện không tưới mặn và không vi khuẩn, với 12,4 và 12,0 g/chậu. Sử dụng dòng đơn hay hỗn hợp ba dòng tăng hàm lượng NH4+ (28,5-31,2 mg NH4+/kg), lân dễ tiêu (10,0-13,3 mg P/kg) và giảm Na+ (0,61-1,87 meq Na+/100 g) so với không vi khuẩn.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...