Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 2(2021) Trang: 68-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu này đã đánh giá chất lượng mùn hữu cơ đầu ra của mẻ ủ (composting) hiếu khí từ nguyên liệu bùn sinh học kết hợp với rơm và bùn sinh học với mụn xơ dừa theo quy chuẩn QCVN 01-189:2019/BNNPTNT, để làm giá thể (thay thế đất trồng truyền thống) với dạng bột và dạng viên nén đối với cây rau Dền (Amaranthus sp). Nhìn chung, mùn hữu cơ được tạo ra đạt tiêu chí phân bón hữu cơ-đa lượng theo quy chuẩn QCVN 01-189:2019/BNNPTNT chưa hoàn toàn. Trong đó, hàm lượng lân dễ tiêu của các nghiệm thức đều đạt và chỉ tiêu nitơ dễ tiêu kém quy chuẩn từ 0,12% (NT2) đến 0,15% (NT1), nhưng chỉ tiêu kali dễ tiêu chưa đạt quy chuẩn. Đáng chú ý, mật độ vi sinh vật gây hại (trên 25 g) mẫu đầu ra của các nghiệm thức đều không phát hiện. Chất dinh dưỡng trong giá thể (thay thế phân bón cho cây) của nghiệm thức NT2 (bùn sinh học phối trộn với mụn xơ dừa) tác dụng lên các chỉ tiêu sinh trưởng cây rau Dền tốt hơn giá thể được tạo ra từ bùn sinh học phối trộn với rơm (NT1). Trong đó, hình thức giá thể (thay thế đất trồng truyền thống) ở dạng bột đạt được hiệu quả cao hơn giá thể dạng viên nén.

Từ khóa: Giá thể, bùn sinh học, rau dền, hiệu quả, phân bón hữu cơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...