Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam
Liên kết:

Cẩu container được sử dụng phổ biến trong vận tải hàng hóa liên lục địa. Tính hiệu quả và ổn định của cẩu container là một yêu cầu rất quan trọng của các tổ chức vận hành cảng. Người lái cẩu chịu trách nhiệm cho tính hiệu quả và ổn định này khi vận hành cẩu container nên chịu rất nhiều áp lực. Việc thiết kế một hệ thống có thể hỗ trợ cho công việc vận hành cẩu container là thực sự cần thiết. Trong bài báo này, một hệ thống trợ lái cho cẩu container được thiết kế trên cơ sở tích hợp các thiết bị công nghiệp hiện có và giải thuật điều khiển phổ biến. Hệ thống này được thực nghiệm trên cẩu container gần với thực tế. Kết nghiệm thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả cũng như sự ổn định của giải pháp trong quá trình vận hành. Sai số vị trí vẫn còn nằm trong vùng cho phép sau thời gian hoạt động liên tục gần 5 giờ.

Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...